Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Divorț

Codul familiei al Republicii Moldova prevede cazurile în care căsătoria poate fi încetată:

  • Decesul unuia dintre soţi
  • Sau la cererea unui soţ.

Există două modalităţi de desfacere a căsătoriei:

  • De către organele abilitate ale Oficiului de Stare Civilă,
  • Sau prin intermediul Instanţei de Judecată.

În primul caz căsătoria poate fi desfăcută cu înregistrarea divorţului  în registrul de evidenţă a înscrisurilor civile dacă:

  • Ambii soţi își exprimădorinţa amiabilă cu privire la desfacerea căsătoriei.
  • Soţii nu au la întreţinere copii minori născuţi în timpul căsătoriei.
  • Soţii nu au pretenţii reciproce privindpartajarea averii.

Pentru a desface căsătoria la OSC, este necesară prezenţa obligatorie a soţilor la oficiul de stare civilă pentru primirea certificatelor de divorţ.

Data încetării căsătoriei se consideră ziua când a intrat în vigoare Hotărârea Instanţei de Judecată, dacă căsătoria a fost desfăcută prin intermediul Instanţei Judecătoreşti. Dacă desfacerea căsătoriei are loc de către Oficiul de Stare Civilă, ziua desfacerii căsătoriei se consideră ziua înregistrării divorţului în registrul de stat.

Totodată, legiuitorul prevede unele limite la desfacerea căsătoriei iniţiatorul cărui este soţul. Desfacerea căsătorie la cererea soţului este imposibilă dacă:

  • Soţia este însărcinată.
  • Dacă copilul născut nu a împlinit un an de zile de la naştere.

În astfel de cazuri desfacerea căsătoriei poate fi iniţiată exclusiv la cererea soţiei.

Desfacerea căsătoriei nu influenţează exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de copii.