Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dreptul copilului la nume de familie și prenume

În conformitate cu Codul familiei RM, copilul dobândeşte numele de familie al părinţilor săi. Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele de familie al tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora. În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către oficiul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinându-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vârsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia. La atingerea vîrstei de 16 ani, copilul are dreptul să depună o cerere personal, solicitând modificarea numelui sau a prenumelui.

Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară.

În caz că o persoană depune cerere de schimbare a numelui sau prenumelui și se stabilește că persoana data are deschis pe numele său un dosar penal, cererea de schimbare a numelui poate fi restituită.

Dosarul de schimbare a numelui sau prenumelui, poate fi examinat atît în procedura simplă, cît și în procedura de urgență. În procedura de urgență cererea va fi examinată în termenul de la 1 la  30 de zile, în timp ce în procedura obișnuită, examinarea cererii are loc în termen de  pînă la 2 luni.