Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Graficul de întrevederi cu copiii după divorț

Dacă părinții se află în divorț și copilul locuiește cu mama sau tatăl, celălalt părinte are dreptul să solicite întrevedere cu copii.

În conformitate cu Codul Familiei copilul are dreptul să comunice cu părinții și alte rude apropiate ale părinților, indiferent de faptul că părinții sunt în căsătorie sau divorțați. În situația în care părinții locuiesc separat, părinții vor stabili de comun acord locul de trai al copilului în cazul în care acesta are împlinită vârsta de 14 ani.

În familiile cu copii monori, desfacerea căsătoriei se face doar de către instanța de judecată, și doar instanța este în drept să decidă locul de trai al copilului și graficul de întrevedere al părinților cu copiii. În cazurile în care copilul are 10 ani, instanța va ține cont de opinia acestuia. La stabilirea locului de trai al copilului instanța va lua în calcul :

  • Relațiile personale dintre copil/copii cu părinții
  • Afecțiunea copilului față de frații și surorile lui
  • Condițiile de trai ale mamei sau ale tatălui
  • Caracteristicile morale și sociale ale părinților
  • Capacitatea părinților de întreținere și asigurarea condițiilor necesare de dezvoltare și creștere pentru copil
  • Sferade activitate și gradul de ocupație al  părinților

La stabilirea locului de trai al copilului, Instanța de judecată va ține cont de recomandările autorității tutelare și va stabili detaliat graficul de întrevedere, locul, periodicitatea și durata întrevederilor. Graficul de întrevedere va fi avizat de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului teritorială.