Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Partajul averii soților

În timpul procesului de divorț sau după finisarea procesului de divorț dat nu mai târziu de 3 ani, foștii soți locuiesc separat și de regulă apare problema partajului bunurilor sau cum se spune împărțirea averii comune a familiei.
Partajul averii este un instrument juridic prin care foștii soți își împart proprietatea lor comună, dobândită în timpul căsătoriei. Toate bunurile ce au fost procurate în timpul căsătoriei inclusiv terenuri, casa de locuit, mașina, contul de depozit și partea din capitalul social al unei întreprinderi, sunt împărțite în cote egale între foștii soți, fără a ține cont de copiii acestora.
Împărțirea averii comune a soților de regulă se face prin două modalități: prima calea amiabilă, cînd foștii soți merg împreună la notar unde întocmesc un contract de partaj al averii. În caz contrar dacă unul dintre soți nu este de acord la soluționarea amiabilă a partajului averii se apelează la suportul Instanței de Judecată. Atunci se depune o cerere privind partajul averii în instanța de judecată.