Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pensia alimentară

Codul Familiei a Republicii Moldova stipulează două modalități de plată a pensiei de întreținere pentru copii:

  • Prin acordul ambilor părinți
  • Stabilirea pensiei de întreținere prin emiterea Hotărîrii de Instanța de Judecată, dacă unul din părinte se eschivează de la plata pensiei de întreținere.

Mărimea pensiei de întreținere obligatorie poate varia de la ¼ pînă la ½ părți din salariul stabilit sau din alte venituri, în dependență de câți copii sunt la întreținerea părintelui.

Pensia de întreținere poate fi stabilită și în sumă fixă de către instanța de judecată în cazurile în care:

  • Părintele nu are un venit stabil
  • Veniturile sau salariul este achitată în natură
  • Achitarea a unei părți din salariu nu este suficient pentru întreținerea normală a copilului minor.

La stabilirea pensiei de întreținere a copilului, instanța de judecată va încerca să păstreze starea de asigurare a copilului pe care a avut-o pînă la desfacerea căsătoriei.

În cazul în care părinții au ajuns la un acord privind mărimea și plata pensiei de întreținere, acest acord urmează a fi încheiat în conformitate cu reglementările Codului Civil. Acordul încheiat între soți urmează a fi încheiat în formă scrisă și autentificat notarial. Mărimea pensiei de întreținere negociată și stabilită în acord nu trebuie să fie mai mică decît cea prevăzută de Codul Familiei.

Încasarea pensiei de întreținere în temeiul Hotărîrii instanței de judecată se solicită atunci cînd lipsește acordul în scris între soți cu privire la achitarea pensiei de întreținere.