Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Drepturile părintești

Procedura de recunoaștere a paternității/maternintății în Republica Moldova  se efectuează prin depunerea unei cereri în instanța de judecată conform vizei de domiciliu al reclamantului sau la organele de înregistrare  ale Oficiului de stare civilă.

Dreptul de a depune cererea de stabilire a paternității/maternității îl au următoarele categorii de persoane:

  • Persoana înscrisă drept părinte în actul de naștere a copilului.
  • Tatăl copilului.
  • Copilul la atingerea vârsteimajoratului (18 ani)
  • Persoana care nu este părinte, însă are sub tutelă sau curatelă copilul minor.

Pentru stabilirea paternității se vor depune următoarele acte conform vizei de domiciliu a deponentului:

  • Acte ce vor confirma identitatea mamei sau tatălui, sau a unui din ei,
  • Cererea comună a mamei și tatei privind stabilirea paternității.

Dacă copilul este născut din părinți necăsătoriți între ei, și în lipsa declarației comune a părinților sau tatălui copilului, paternitatea se stabilește de către instanța de judecată în baza declarației unuia dintre părinți, a tutorelui (curatorului) copilului sau de însuși copilul la atingerea majoratului.

Contestarea paternităţii.

Codul familiei Republicii Moldova interzice contestarea paternității în următoarele cazuri :

  • Soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificial sau implantarea embrionului soţiei;
  • Persoana care a fost înscrisă drept tatăl copilului în baza declaraţiei comune acesteia şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii cererii că nu este tatăl firesc al copilului.

Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată exclusivpe cale judecătorească.