Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Înregistrarea căsătoriei

Cel mai important evenimente în viaţa fiecărui om este înfiinţarea familiei și acest lucru urmează a fi înregistrată corect. Procedura de înregistrare a căsătoriei este reglementată de legislaţia civilă şi Codul Familiei. După înregistrarea căsătoriei soţii urmează să depăşească barierele ce stau pe calea bunelor relaţii familiare.

Căsătoria în Republica Moldova se înregistrează între bărbat şi femeie, ce cuprind vârsta de 18 ani. În cazuri speciale, vârsta permisă pentru căsătorie poate fi micşorată cu 2 ani. înainte de căsătorie, viitorii soţi urmează să se informeze reciproc despre starea sănătăţii a fiecărui. Verificarea medicală se efectuează gratuit.

Legislaţia familiei prevede cazuri în care căsătoria este interzisă. Această situație apare:

  • în cazul în care unul din viitorii soţi este înfiat de înfietător,
  • sunt rude apropiate pe linie dreaptă,
  • unul dintre soţi a fost recunoscut incapabil de către instanţa de judecată.

Pentru înregistrarea căsătoriei cu cetăţenii străini (cetăţeni ai unui alt stat), este necesară respectarea unor prevederi speciale, așa încît actele necesare pentru înregistrarea căsătoriei vor să fie legalizate şi traduse în limba de stat.